מופשט

הפסיפס נעשה במפעל הפסיפסים של הקיבוץ. קטלוג מפעלי אמנות "פסיפס" גבעת השלושה רות פלד, "יעקב ווכסלר", על המשמר, 13 במארס 1959. ה' מיכאל, "העיקר בתעשיה הפסיפס – האדם", דבר, 29 ביולי 1964. 

שבעת המינים

אמני "פסיפס" גבעת השלושה עיטרו את תחנות אגד בחדרה, נתניה, נהריה ועוד. העיצוב הוא ככל הנראה של הצייר  יעקב וכסלר, אמן הבית של המפעל. הציור הוא מופשט ומראה ברמז את גלגל ההגה. המיוחד לפסיפסים של גבעת השלושה הוא השימוש באבנים חתוכות בזויות לא קבועות ואופן ההתאמה שלהן על הלוח. בדרך כלל נהגו במפעל לחלק את התמונה … Continued

ארץ נחלי מים

פסיפס בבית מקורות לפי ציור של יעקב וכסלר בביצוע "פסיפס" גבעת השלושה. קטלוג של מפעלי אמנות "פסיפס" גבעת השלושה. רות פלד, "יעקב ווכסלר", על המשמר, 13 במארס 1959. ה' מיכאל, "העיקר בתעשיה הפסיפס ־ האדם", דבר, 29 ביולי 1964.

שלושת הנביאים

שטיחי קיר בנושא שלושת הנביאים בחדר הכניסה לאולם "שער השבטים" באוניית צים "ירושלים".