טבלה בוואדי

תשעה אריחי קרמיקה על קיר בניין בשוק ובהם דימוי של צמד עוברים ברחם אימם. מצב השתמרות היצירה: תקין.