שלום כיתה א

בעת מלחמת ההתשה (1967–1970) ישנו ילדי הקיבוץ במקלטים, וכנראה משום כך המקלטים קושטו בעבודות רבות.

תבליט בטון

בעת מלחמת ההתשה (1967–1970) ישנו ילדי הקיבוץ במקלטים, וכנראה משום כך המקלטים קושטו בעבודות רבות.

צורות בבטון

בעת מלחמת ההתשה (1967–1970) ישנו ילדי הקיבוץ במקלטים, וכנראה משום כך המקלטים קושטו בעבודות רבות.

המעטפה

התמונה תלויה דרך קבע בחדר האוכל, והיא מבטאת את תמצית געגועיו של חיים ברגל לבני משפחתו שנספו בשואה. במרכזה המעטפה, מוטיב שאפשר למצוא ברבות מיצירותיו, המעטפה ובה המכתב מבני משפחתו בגולה, שלא הגיע אליו מעולם.

שלום

את הפסיפס הכין האמן חיים ברגל על בית הילדים של בתו אוּרית, והוא נעשה בשיתוף הילדים. בפסיפס נראים כל מיני סמלים: המילה "שלום", מנורת שבעת הקנים, יונים צחורות, פרח, אבא, אימא ואחות. סימני הניקוד: קמץ, צירה ועוד, בית ולהבות. ביצירותיו של חיים ברגל, מספרים בשער הגולן, מופיעה לרוב מעטפה (גם בפסיפס זה). מעטפה זו היא … Continued