929 תנ"ך ביחד

  היצירה המורכבת מ־6 חלקים צוירה כמחווה למיזם 929 לקריאת כל פרקי התנ"ך. היא נמצאת בקצה המערבי של הגדר הדרומית בשוק הסיטונאי של חיפה, קרוב לכניסה לשוק, לא רחוק מרחוב הקטר.