חזית מפוסלת

  מערכת הפיסול בתיאטרון ירושלים מורכבת משלושה חלקים: אחד ברחבה, השני – תבליט מעל הכניסה הראשית והשלישי נמצא באכסדרה הראשית. שלושה חלקים אלה יוצרים המשכיות בין החוץ לפנים, שכן הפיסול משולב באדריכלות המתחם ומהווה חלק אורגני מהמבנה. כשנבנה אגף קראון הוצבו פסלים נוספים של יחיאל שמי המשולבים באדריכלות חזית האגף ובגרם המדרגות הפנימי. את העבודה … Continued