חמי טבריה – מעייני הישועה

יצירה על בניין מגורים משותף ברח' ברזלי 23א פינת רחוב הרצל בחיפה. כנראה שלט פרסומת לחמי טבריה. מצב השתמרות היצירה: במצב של סיכון והיא זקוקה לשימור. היא נכללת ברשימה בהמלצת מחלקת השימור בעיריית חיפה.