דיינר

כל השלטים ואף הבאר הם ציורים על הקירות העשויים כאחיזת עיניים.