אנשים על הקיר

הבובות על פי רוב ללא פנים, כי הקרמיקאית רחל לבנה מנהרייה מתקשה ליצור פנים, לדבריה.