טייס, סוס וצמחים

התבליט קישט את בית הספר החקלאי בחוות הסוסים לזכר הטייס יפתח מור (1959–1987), שנהרג בתאונת טיס. לימים החווה נסגרה ואז הוחלט להעבירו לקיר בטייסת F15. כשזה הועבר לבסיס האמן הוסיף את סמל הטייסת מעץ והוא נקבע במרכז התבליט.

שיבולים

במוסך "התבור" הייתה מרפסת פתוחה, והמנהל של המוסך ביקש שיכין גדר עיטורית. שמעון לוי שרטט את הגדר ובמסגרייה הכינו. כשהמוסך נסגר, הגדר הועברה לקיבוץ מזרע.