משפחה בטבע

מצב השתמרות היצירה: בסדר, אך ייתכן שהציור ייעלם, כי מתכוונים להרוס את הבניין.