ארבעה ציירים

הציור הוזמן למפעל "רום כרמל" לייצור מכוניות בטירת כרמל, והציירים נתבקשו לצייר כל אחד בחלק אחר את התעשייה הישראלית וכך יצאה קומפוזיציה של ארבעה אמנים. לימים קנתה את המפעל חברת "אורדן תעשיות", והציור הועבר למשרדיה בנתניה.

חייל על משמרתו

יצירה של מרסל ינקו בתחנת הכרמלית בני ציון (לשעבר תחנת גולומב). את היצירה ביצעו בסדנה של איצ'ה ממבוש בעין הוד.

קריתא דירושלם

הפרסקו נעשה ב־1951 בביתו המהנדס וההוגה דוד קוטלר בשיכון מזרחי שברמת גן. האמן יצר גם הדפסי משי קטנים (0.35X0.60) לפי אותו ציור. לימים, כשהוקם המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו על שם דוד ובתיה קוטלר בסביבות 1971, הועתק הפרסקו מקיר ביתו של קוטלר לאולם ע"ש פליישר במרכז אוניברסיטת בר־אילן, מצב השתמרות היצירה: יש לנקותה ולשלט אותה.

ציורים בסטודיו

  סטודיו מרסל ינקו, עין הוד, בתי הכפר נצבעו לכבוד נשף פורים, סוידו מעל. נתגלו ושוחזרו בעזרת שי פרקש ואלי שאלתיאל. פרטים נוספים במאמר "ציורי הקיר בסטודיו של מרסל ינקו – חשיפה ושימור" מאת רעיה זומר־טל. מצב השתמרות היצירה- היצירה סוידה מעל ושוחזרה.

דון קישוט

ציור קיר שצייר מרסל ינקו שצויר לחגיגות פורים המסורתיות בכפר, ובו נראה פרש דוהר על סוס ובידו כידון. רעיה זומר־טל, "ציורי הקיר בסטודיו של מרסל ינקו – חשיפה ושימור".   מצב השתמרות היצירה: היצירה נעלמה כבר בסוף אותו חג פורים.