תמונה בחלון

שטיח אריחי קרמיקה המוצב בתוך חלון אטום בקיר החיצוני של הבית לעבר הרחוב, במרכזו מודפסת מפה ושבר תמונה של גבר ואhשה.   מצב השתמרות היצירה: תקין.