חיפה

מצב השתמרות היצירה: רעוע – כשליש מהאריחים חסרים.