ארנון צור

ארנון צור בן הקיבוץ וצייר מחונן נפל במלחמת ההתשה בתעלת סואץ. ציורי השמן שהותיר אחריו צולמו בידי צלם מקצועי והודפסו על קרמיקה. אריחי הקרמיקה הוכנסו בשקעים שנחצבו בקיר.