צורות

ייתכן שהפסל על הקיר הוא יצירתו של שלמה מאיר חבר קיבוץ דליה, אך לא ברור אם הצביעה של היצירה ושל הרקע מקוריים.  שלמה מאיר שעסק בחיי הכפר ובדמויות פיגורטיביות ביצירותיו הראשונות, פנה מ־1960  אבהשפעת אמני אירופה וקבוצת "אופקים חדשים" אל הסגנון המופשט. יצירות הקיר שלו בדליה נעשו ביוזמת הקיבוץ; כל פעם שנבנה מבנה חדש, הוא … Continued

צורות מופשטות

בעת בניית המבנה הזה הכין שלמה מאיר האמן את התבליטים בתבניות קלקר, ובעת יציקת הבטון על קיר המבנה, הטביע בו את התבניות. לאחר שהבטון התייבש, צבע את היצירות. לא ברור בדיוק מתי נבנה הבניין, אולם הסגנון המופשט של היצירה משקף, כנראה, את משיכתו לסגנון זה לאחר ששב מאירופה בתחילת שנות ה־60 והתערה בחוגי "אופקים חדשים" … Continued