מנדלה

היצירה עיטרה במשך שנים את מוסד "כינרות" ואז זה נתלה בבית של הוריה בקיבוץ. זה תלוי במקום זה מ־2013.