שרעבי ידרנקה | סקר אמנות הקיר בישראל

שרעבי ידרנקה

נופו של יישוב

ידרנקה שרעבי חברת הקיבוץ ציירה את הציור, והוותיקים חברי כפר גלעדי בנו את הפסיפס בהדרכת אסתי דרור מקיבוץ כפר סאלד….
להמשך קריאה