עץ חסידי אומות העולם

את העץ שנעשה מעץ זית יצרה נזירה מאיטליה החיה בירושלים ומטפלת בילדי מהגרים. מתחת לעץ כתוב הפסוק "אשרי האיש" ותלויות תמונותיהם של 15 הכוהנים שהוענק להם התואר חסידי אומות העולם.   עוד פרטים על היצירה.