Mick Buson | סקר אמנות הקיר בישראל

Mick Buson

גלריית רחוב – תלפיות

עוד על היצירות: איינשטיין וגולדה klone הוא ישראלי (1983) שעלה מאוקראינה כילד וחי בתל אביב־יפו. יצר ציורי קיר בישראל, במזרח התיכון, באירופה ובארה"ב. יצירותיו עוסקות בשייכות לארץ, לסביבה, ובהן הוא חוזר ובוחן את המושג "בית". האתר…
להמשך קריאה