UR New york art collective | סקר אמנות הקיר בישראל

UR New york art collective

אל עבר העתיד

הציור שעל מרכז הצעירים של נתניה נעשה בידי זוג ציירים מניו יורק, החברים בקולקטיב UR NEW YORK ART COLECTIVE. במרכז הציור אדם צעיר ההולך לעבר העתיד שלו. את הציור בנתניה ציירו במסגרת קבוצת artists4Israel….
להמשך קריאה