מספר יצירה: #5453

אמן:
בליטשטיין אבי
תאריך:
נושא:
דמויות, הווי המקום, מזון
יישוב:
בני דרור
כתובת:
דיור מוגן פרוטאה בהר
בעלים:
פרוטאה בהר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אוכלים

מידע נוסף על היצירה
סגור