מספר יצירה: #1861

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
נושא:
נוף, רפואה
יישוב:
געתון
כתובת:
המרפאה
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
בטון, ברזל
טכניקה:
הלחמה, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אחות ושמש

מידע נוסף על היצירה
סגור