מספר יצירה: #1521

אמן:
בעיני איליא
תאריך:
2020
נושא:
דרך, נוף
יישוב:
אבו סנאן
כתובת:
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
חיתוך
מבנה:
פרטי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

איליא בעיני – בית האמן

מידע נוסף על היצירה
סגור