מספר יצירה: #1004

אמן:
עומרי אברהם
תאריך:
1970 - 1979
נושא:
טבע, פרחים
יישוב:
אילת
כתובת:
בית ספר שדה אילת, חוף אלמוג
בעלים:
החברה להגנת הטבע
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אירוס ודג

מידע נוסף על היצירה
סגור