מספר יצירה: #0036

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1957 - 1959
נושא:
בעלי חיים, טבע
יישוב:
עין חרוד איחוד, עין חרוד מאוחד
כתובת:
המשכן לאמנות
בעלים:
קיבוץ עין חרוד איחוד
מידות:
2.7X4.3 מטר
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אישה בצילו של עץ

דמויות וסמלים ארצישראליים; אישה תחת עץ דקל, ספינת מפרש ומשוטים במים, שועל מימין ויעל משמאל, ציפור (אולי יונה) צופה, ובחלק העליון של היצירה נראים סמלי עבודה: מריצה למשל. הציור היה במלון שולמית, קריית ספר 15 בחיפה, וכשהוא נהרס ב־2010 הוא הועבר למשכן לאמנויות בעין חרוד. את היצירה שימרה בנובמבר 2015 הילה מסינגר.

צילום היצירה במקומה המקורי בחיפה..

מידע נוסף על שימור היצירה כאן
moving gompel

מתוך http://www1.haifa.muni.il/news/20100407/newsletter.html

מידע נוסף על היצירה
סגור