מספר יצירה: #1032

אמן:
בן־עמי אורנה
תאריך:
2001
נושא:
הווי העיר, היסטורי, יהדות, לבוש ונעליים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הכניסה לתחנה המרכזית, יפו 224
בעלים:
אגד
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה, ריתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

עוברי אורח

היצירה מדמה מתלי ענק, ועליהם כל מיני אנשים הפוקדים את ירושלים תולים את כובעיהם. כל אחד מן העובעים הוא בקוטר של כמטר אחד; בכובעים קסקט ותרבות, כובע של בישוף וכובע לסיום תואר.

מידע נוסף על היצירה
סגור