מספר יצירה: #1198

אמן:
קהילתי
תאריך:
2007 - 2010
נושא:
הווי המושב, ילדות
יישוב:
כפר שמואל
כתובת:
צרכנייה
בעלים:
מושב כפר שמואל
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס, אריחי חרס
טכניקה:
פסיפס, ציור על אריחים
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אריחים מְספרים ושעון

מידע נוסף על היצירה
סגור