מספר יצירה: #1747

אמן:
פלציג פרלי
תאריך:
1939 - 2009
נושא:

יישוב:
יצירות לדירוג, ירושלים
כתובת:
בעלים:
אריק פלציג
מידות:
חומרים:
טכניקה:
מבנה:
פרטי
מיקום:
יצירה קיימת
לא

ארכיון פרלי פלציג

מצב השתמרות היצירה: ארכיונו של האמן הרב־תחומי פרלי פלציג (1917–2007) שיש בו מסמכים, סקיצות ועבודות גולמיות זקוק למיון, שימור וטיפול. הארכיון שמור כרגע בביתו של בנו אריק פלציג בירושלים. חלק מהיצירות מתפוררות או סובלות מפגעי זמן או נוזלים. פרויקט תיעוד ארכיוני אמני קיר בשימור פיזי ודיגיטלי ייעשה בשיתוף "ישראל נגלית לעין" והאיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע.

 

רפאל בשן, "קולנוע עם נשמה", מעריב, 22 בפברואר 1954.

שלמה שבא, "בתי ציבור ללא קישוט", דבר, 28 במארס 1963.

גדעון עפרת, "אמנות קירונית בישראל: שנות ה־50".

מידע נוסף על היצירה
סגור