מספר יצירה: #1506

אמן:
כהן עדנה
תאריך:
2015
נושא:
צמחייה
יישוב:
לכיש
כתובת:
המזכירות
בעלים:
מושב לכיש
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פיסול, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אשכולות ענבים

מידע נוסף על היצירה
סגור