מספר יצירה: #1887

אמן:
אבשלום דוד, וולוצקי אלישע
תאריך:
נושא:

יישוב:
רמת דוד
כתובת:
מכון הקיטור לשעבר
בעלים:
קיבוץ רמת דוד
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

מסיק הדוּד

היצירה מיוחסת לאחד מן האמנים: אלישע וולוצקי או דוד אבשלום.

מידע נוסף על היצירה
סגור