מספר יצירה: #0463

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1950
נושא:
נוף, פועלים ועבודה
יישוב:
חיפה
כתובת:
החלוץ 43
בעלים:
הסתדרות העובדים
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חיפה – עיר נמל ותעשייה

עבודה ממתכת המתארת את מאפייניה של העיר חיפה: התעשייה, הנמל והים.

היצירה ממוקמת על בניין בית ההסתדרות, מבנה שתכנן בסגנון הבין־לאומי האדריכל יוחנן רטנר. הבנייה הושלמה ב־1950, ומוסדות ההסתדרות ומועצת פועלי חיפה שכנו בו אז.

מצב השתמרות היצירה: היצירה העלתה חלודה והיא מלאה בצואת יונים.

מידע נוסף על היצירה
סגור