מספר יצירה: #0155

אמן:
דברו ז'וסלין
תאריך:
1959
נושא:
עבודה
יישוב:
קריית חיים
כתובת:
משה שרת פינת שטרית
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו, לדירוג
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פועלים

דמויותיהם של שני פועלים ופועלת – סגרפיטו על קיר חיצוני של בית ההסתדרות לשעבר.

מצב השתמרות היצירה: היצירה נצבעה בצבע או בטיח והיא בסכנה, הבניין כנראה נמכר על ידי ההסתדרות ומתנהל מאבק להצלת היצירה.

עוד מידע על היצירה, איתמר רוטלוי.

מידע נוסף על היצירה
סגור