מספר יצירה: #0296

אמן:
מוזאיקה אילון
תאריך:
2015
נושא:
ירושלים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית הכנסת "עץ יוסף", שח"ל 34
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המקומות הקדושים

פסיפס על הקיר החיצוני בכניסה לבית הכנסת ובו מתוארים המקומות הקדושים בארץ.

מצב השתמרות היצירה: מצוין.

מידע נוסף על היצירה
סגור