מספר יצירה: #6995

אמן:
גונן דב
תאריך:
1998
נושא:
בית, בניין
יישוב:
געתון
כתובת:
גן פעמון
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
עץ
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חלום

מידע נוסף על היצירה
סגור