מספר יצירה: #1477

אמן:
שמי קלמן
תאריך:
1982
נושא:
מופשט, נוף
יישוב:
זיקים
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ זיקים
מידות:
חומרים:
טקסטיל
טכניקה:
אריגה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

בתים

מידע נוסף על היצירה
סגור