מספר יצירה: #3695

אמן:
קהילתי
תאריך:
1985
נושא:
גלגל המזלות
יישוב:
בית ברל
כתובת:
הפקולטה לחינוך
בעלים:
המכללה האקדמית בית ברל
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

גלגל המזלות

את התבליט יצרו מורות בסמינר בגבעתיים.

מידע נוסף על היצירה
סגור