מספר יצירה: #4944

אמן:
פלד בלהה
תאריך:
1986
נושא:
גלגל המזלות
יישוב:
בית יהושע
כתובת:
בית הכנסת
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תחריט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

גלגל המזלות

מצב השתמרות היצירה: האמנית בלהה פלד יצרה את גלגל המזלות כמתנה לבית הכנסת ביישוב לרגל בר־המצווה של בנה. לימים שופץ בית הכנסת, התבליט הוסר מן הקיר והוא שמור כיום בבית האמנית.

מידע נוסף על היצירה
סגור