מספר יצירה: #0147

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1968
נושא:
טבע, נוף אנושי
יישוב:
געתון
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
ציור על אריחים
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דמויות וצמחייה

תבליט על קיר פנימי מעל גרם המדרגות בחדר האוכל בקיבוץ געתון. כיום פועל במקום אולפן מחול.

מידע נוסף על היצירה
סגור