מספר יצירה: #0395

אמן:
רובינשטיין ישראל
תאריך:
1953 - 1960
נושא:
נוף אנושי
יישוב:
עין הוד
כתובת:
מסעדה
בעלים:
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

דמויות

מצב השתמרות היצירה: קירות המסעדה נצבעו מאז.

מידע נוסף על היצירה
סגור