מספר יצירה: #0459

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
נושא:
נוף אנושי
יישוב:
חיפה
כתובת:
ווטסון 8
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דמויות

מצב השתמרות היצירה: פגום.

מידע נוסף על היצירה
סגור