מספר יצירה: #4028

אמן:
תאריך:
נושא:
צמחים
יישוב:
הרצליה
כתובת:
העצמאות ובן־גוריון
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
הדבקה
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דקלים

מידע נוסף על היצירה
סגור