מספר יצירה: #4733

אמן:
לוי שמעון, פכר נדב
תאריך:
1980 - 1989
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
מזרע
כתובת:
בית התינוקות לשעבר
בעלים:
קיבוץ מגן
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
מסגרות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

החסידה

מידע נוסף על היצירה
סגור