מספר יצירה: #3937

אמן:
בן־עמר הדי
תאריך:
2019
נושא:
בעלי חיים, סמלים
יישוב:
יד חנה
כתובת:
ארכיון
בעלים:
הכפר השיתופי הקהילתי יד חנה
מידות:
חומרים:
גבס, מלט, צבע
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

היונה

היונה היא סמל היישוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור