מספר יצירה: #2626

אמן:
שאלתיאל יוסף
תאריך:
1973
נושא:
דמויות, מוסיקה
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
וולפסון 50
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
ברזל, זכוכית
טכניקה:
חיתוך, מסגרות
מבנה:
פרטי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

הלהקה

מידע נוסף על היצירה
סגור