מספר יצירה: #1217

אמן:
זמיר מרים
תאריך:
1980 - 1989
נושא:
הווי הקיבוץ, כיתוב
יישוב:
שמרת
כתובת:
בניין המזכירות ובניין הכולבו
בעלים:
קיבוץ שמרת
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הכולבו והמזכירות

מידע נוסף על היצירה
סגור