מספר יצירה: #6002

אמן:
בונה רפי, קהילתי
תאריך:
1990
נושא:
גלגל המזלות
יישוב:
מעלה צבייה
כתובת:
מקלט
בעלים:
היישוב הקהילתי מעלה צבייה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

המזלות

מידע נוסף על היצירה
סגור