מספר יצירה: #2094

אמן:
סרטני אריה
תאריך:
1970 - 1975
נושא:
דמויות
יישוב:
המועצה האזורית עמק יזרעאל
כתובת:
ליד מגרש הספורט
בעלים:
המועצה האזורית עמק יזרעאל
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המרכז לזקן

 

מידע נוסף על היצירה
סגור