מספר יצירה: #7035

אמן:
תאריך:
נושא:
דמויות, היסטורי, התיישבות, חקלאות
יישוב:
צור משה
כתובת:
מתחם הסילו
בעלים:
מושב צור משה
מידות:
חומרים:
צבע, תצלום
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המתיישבים

מידע נוסף על היצירה
סגור