מספר יצירה: #2429

אמן:
וכסלר יעקב
תאריך:
נושא:
דמויות, חקלאות
יישוב:
רמת גן
כתובת:
בית הספר "בליך", המאה ואחד 24
בעלים:
עיריית רמת גן
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא