מספר יצירה: #4743

אמן:
גרוס רוי
תאריך:
2022
נושא:
מלאכה
יישוב:
עמינדב
כתובת:
המסגרייה
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

הנפח

מידע נוסף על היצירה
סגור